Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

thrivebyfive

thrivebyfive

OCTO is aware of the global issue with CrowdStrike’s update impacting Windows servers and computers. CrowdStrike has identified the issue and a fix. We are supporting District agencies to ensure operations continue. At this time, District operations are not experiencing major impacts.

Mayor Muriel Bowser 

Trọng Tâm

Our Focus Vietnamese Icon

Lịch sử của Chúng tôiThrive by Five Framework

Để thể hiện cam kết của Quận, không chỉ đối với sức khỏe bà mẹ, mà còn đối với sự phát triển và giáo dục trẻ em, Thị trưởng Bowser đã cho ra mắt Thrive by Five DC—Sáng kiến học tập sớm và sức khỏe trẻ em toàn diện đầu tiên của Quận. Vào tháng 04 năm 2019, Thrive by Five DC đã bổ nhiệm Tiến sĩ Faith Gibson Hubbard làm Giám đốc điều hành đầu tiên của văn phòng, từ đó chương trình đã hiện diện nhiều hơn trong vai trò một trung tâm tài nguyên trực tuyến.

Giá trị của Chúng tôi

Để đảm bảo có khởi đầu vững chắc ở trường và trong cuộc sống cho tất cả trẻ em ở Quận Columbia, Thrive by Five được dẫn dắt bằng các giá trị sau:

  • Tập trung vào công bằng và quyền tiếp cận cho trẻ em và các gia đình là yếu tố quan trọng để thu hẹp khoảng cách cơ hội.
  • Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con và là người ủng hộ quan trọng nhất.
  • Phát triển trẻ em giai đoạn sớm không chỉ về học tập sớm mà còn đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện.
  • Các cộng đồng được gắn kết, hỗ trợ và kết nối là thành phần quan trọng đối với một hệ thống học tập sớm tổng hợp và lành mạnh.
  • Quan hệ đối tác tin cậy là rất cần thiết cho sự phát triển và thành công.

Nhóm Hoạt động Thrive by Five

Mục tiêu chính của Thrive by Five bao gồm cộng tác và phối hợp các nỗ lực hiện có để giải quyết các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần trước và sau sinh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển trẻ em từ sớm. Để biến tầm nhìn của Thrive by Five thành hành động, Thrive by Five đã tập hợp một nhóm các cơ quan và tổ chức tư vấn để cùng nhau cộng tác nhằm xác định các lĩnh vực và xu hướng hàng đầu, khoảng cách lớn trong hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe gây rào cản cho các gia đình, các tấm gương điển hình về đổi mới và hiệu quả tích cực tại giai đoạn chuyển giao của hai hệ thống. Ngoài cung cấp quan hệ đối tác tư tưởng, nhóm hoạt động Thrive by Five còn giúp đảm bảo công việc của văn phòng được thực hiện hiệu quả.

Các tổ chức sau đây là đại diện của nhóm hoạt động Thrive by Five: